Language of document :

2018 m. spalio 12 d. Landgericht Kiel (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KH / Sparkasse Südholstein

(Byla C-639/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Kiel

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: KH

Atsakovas: Sparkasse Südholstein

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar yra sudaroma sutartis „pagal paslaugų teikėjo organizuotą nuotolinės prekybos ar paslaugų teikimo sistemą“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2002/65/EB1 2 straipsnio a punktą, jei ja tik keičiamas su paslaugų teikėju turimoje paskolos sutartyje nustatytas palūkanų dydis (papildomas susitarimas dėl palūkanų), tuo atveju, kai filialų sistemą turintis bankas paskolos sutartis nekilnojamajam turtui finansuoti su nekilnojamojo turto įkeitimu sudaro tik savo veiklai skirtose patalpose, tačiau esamuose komerciniuose santykiuose sutartis dėl jau sudarytų paskolų sutarčių keitimo sudaro iš dalies naudodamas išimtinai nuotolinio ryšio priemones?

2.    Ar tai yra „su finansinėmis paslaugomis susijusi sutartis“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio a punktą, kai egzistuojančioje paskolos sutartyje keičiamas tik sutartų palūkanų dydis (papildomas susitarimas dėl palūkanų), nepratęsiant paskolos trukmės ir nekeičiant jos dydžio?

____________

1 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir Direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB (OL L 271, 2002, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,: 6 sk., 4 t., p. 321).