Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Kiel (Germania) la 12 octombrie 2018 – KH/Sparkasse Südholstein

(Cauza C-639/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Kiel

Părțile din procedura principală

Reclamant: KH

Pârâtă: Sparkasse Südholstein

Întrebările preliminare

Un contract este „încheiat [...] în cadrul unei scheme organizate de vânzări sau prestări servicii la distanță” în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Directiva 2002/65/CE1 , prin care un contract de credit existent este modificat exclusiv din punct de vedere al cuantumului dobânzii convenite (acord cu privire la dobânda pentru perioada ulterioară), în cazul în care o sucursală bancară încheie contracte de credit în vederea finanțării imobiliare cu garanții ipotecare doar în sediile sale teritoriale, însă în decursul relațiilor comerciale încheie contracte de modificare a contractelor de credit deja încheiate, dintre care o parte sunt încheiate utilizându-se exclusiv mijloace de comunicare la distanță?

Există un „contract de prestare a [unor] servicii [...] financiare” în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2002/65/CE în cazul în care un contract de credit existent este modificat numai în ceea ce privește dobânda convenită (acord cu privire la dobânda pentru perioada ulterioară), fără a extinde durata creditului sau cuantumul acestuia?

____________

1     Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE (JO 2002 L 271, p. 16, Ediție specială, 06/vol. 4, p. 183).