Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 25. oktoobril 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophones versus Ministerraad

(kohtuasi C-667/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Grondwettelijk Hof

Põhikohtuasja pooled

Taotlejad: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophones

Menetlusosaline: Ministerraad

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ1 kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta artikli 201 lõike 1 punktis a esitatud mõistet „kohtumenetlus“ tuleb tõlgendada nii, et sellega on hõlmatud nii kohtueelne kui ka kohtulik lepitusmenetlus Belgia kohtupidamise seadustiku (Gerechtelijk Wetboek) artiklite 1723/1–1737 tähenduses?

____________

1 ELT 2009, L 335, lk 1.