Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. listopada 2018. uputio Grondwettelijk Hof (Belgija) – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone protiv Ministerraada

(predmet C-667/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Grondwettelijk Hof

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Tuženik: Ministerraad

Prethodno pitanje

Treba li pojam „sudski postupak” iz članka 201. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/138/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja tumačiti na način da su u njega uključeni izvansudski i sudski postupak mirenja u smislu članka 1723./1 do 1737. belgijskog Zakonika o sudovima?

____________

1     SL 2009., L 335, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 10., str. 153.)