Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Grondwettelijk Hof (Belgia) la 25 octombrie 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone/Ministerraad

(Cauza C-667/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Grondwettelijk Hof

Părțile din procedura principală

Reclamante: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Pârât: Ministerraad

Întrebarea preliminară

Noțiunea „procedură judiciară” prevăzută la articolul 201 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/138/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare trebuie interpretată în sensul că aceasta include procedurile de mediere extrajudiciară și judiciară prevăzute la articolele 1723/1-1737 din Codul judiciar belgian?

____________

1     JO 2009, L 335, p. 1.