Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Nizozemska) 25. oktobra 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone/Ministerraad

(Zadeva C-667/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Grondwettelijk Hof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Tožena stranka: Ministerraad

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pojem „sodni postopek“ iz člena 201(1)(a) Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja1 razlagati tako, da obsega postopke zunajsodne in sodne mediacije, kot so določeni v členih od 1723/1 do 1737 belgijskega Gerechtelijk Wetboek (zakonik o sodiščih)?

____________

1     UL L 335, str. 1.