Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Berlin (Německo) dne 22. října 2018 – Sundair GmbH v. WV a další

(Věc C-660/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Sundair GmbH

Odpůrci: WV, XU, YT, zastoupení XU a ZS

Předběžná otázka

Musí být čl. 7 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/911 , vykládán v tom smyslu, že náhrady za zrušení letu náležejí dotčeným cestujícím i tehdy, pokud podnik zabývající se leteckou dopravou, který má provést přepravu, nemá platnou provozní licenci ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004, neexistence platné provozní licence byla přinejmenším jednou z příčin zrušení letu a cestující o ní v době provedení rezervace nevěděli?

____________

1     Úř. věst. 2004, L 46, s. 1.