Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Berlin (Saksamaa) 22. oktoobril 2018 – Sundair GmbH versus WV jt

(kohtuasi C-660/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kostja ja apellatsioonkaebuse esitaja: Sundair GmbH

Hagejad ja vastustajad apellatsioonimenetluses: WV, XU, YT, esindajad XU ja ZS

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911 (ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10), artikli 7 lõike 1 punkti b koostoimes artikli 5 lõike 1 punktiga c tuleb tõlgendada nii, et asjaomastel reisijatel on õigus ka siis saada hüvitist lennu tühistamise eest, kui lendu teostaval õhutranspordiettevõtjal ei ole kehtivat lennutegevusluba määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 2 punkti a tähenduses, kehtiva lennutegevusloa puudumine on vähemalt üks tühistamise põhjustest ja reisijad ei teadnud broneerimise ajal lennutegevusloa puudumisest?

____________

1 ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.