Language of document :

A Landgericht Berlin (Németország) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sundair GmbH kontra WV és társai

(C-660/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Sundair GmbH

Alperes: WV, XU, valamint XU és ZS által képviselt YT

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy az érintett utasok a légi járat törlése miatt akkor is jogosultak kártalanításra, ha a szállító légiközlekedési vállalkozás nem rendelkezik érvényes üzemeltetési engedéllyel a 261/2004/EK rendelet 2. cikke a) pontjának értelmében, az érvényes üzemeltetési engedély hiánya legalábbis hozzájárult a törléshez, és az utasok a foglalás időpontjában nem bírtak tudomással az üzemeltetési engedély hiányáról?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.