Language of document :

2018 m. spalio 22 d. Landgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sundair GmbH / WV ir kt.

(Byla C-660/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Sundair GmbH

Kitos apeliacinio proceso šalys: WV, XU, YT, atstovaujamas XU ir ZS

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 7 straipsnio 1 dalies b punktą, siejamą su 5 straipsnio 1 dalies c punktu, reikia aiškinti taip, kad atitinkami keleiviai turi teisę į kompensaciją atšaukus skrydį taip pat tuo atveju, kai skrydį vykdanti oro transporto įmonė neturi galiojančios veiklos licencijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 261/2004 2 straipsnio a punkte, galiojančios veiklos licencijos neturėjimas yra bent viena iš skrydžio atšaukimo priežasčių, o keleiviai užsakydami bilietus nežinojo apie veiklos licencijos neturėjimą?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.