Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Berlin (Germania) la 22 octombrie 2018 – Sundair GmbH/WV, XU, YT

(Cauza C-660/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Sundair GmbH

Pârâți: WV, XU, YT, reprezentanți de XU și ZS

Întrebarea preliminară

Articolul 7 alineatul (1) litera (b) coroborat cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/911 trebuie interpretat în sensul că pasagerii afectați au dreptul la compensație pentru anularea unui zbor și în cazul în care operatorul de transport aerian nu este titularul unei licențe de funcționare valabile în sensul articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, iar lipsa unei licențe de funcționare valabile a determinat, cel puțin în parte, anularea zborului, și, la momentul la care au rezervat zborul, pasagerii nu au avut cunoștință de lipsa licenței de funcționare valabile?

____________

1 JO 2004, L 46, p.1