Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Berlin (Nemčija) 22. oktobra 2018 – Sundair GmbH/WV in drugi

(Zadeva C-660/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Berlin

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in pritožnica: Sundair GmbH

Tožeče stranke in nasprotne stranke v pritožbenem postopku: WV, XU, YT, ki jih zastopata XU in ZS

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(1)(b) v povezavi s členom 5(1)(c) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/911 razlagati tako, da imajo zadevni potniki pravico do odškodnine zaradi odpovedi leta tudi v primeru, če dejanski letalski prevoznik ne razpolaga z veljavno operativno licenco v smislu člena 2, točka (a), Uredbe (ES) št. 261/2004, če je neobstoj veljavne operativne licence eden od vzrokov za odpoved leta, in potniki ob rezervaciji za neobstoj operativne licence niso vedeli?

____________

1 UL 2004, L 46, str. 1.