Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 6. listopadu 2018 – trestní řízení proti TX a UW

(Věc C-688/18)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Specializiran nakazatelen sad

Účastníci původního trestního řízení

TX a UW

Předběžná otázka

Je porušeno právo obžalovaného být přítomen při řízení před soudem podle čl. 8 odst. 1 a 2 ve spojení s body 35 a 44 odůvodnění směrnice (EU) 2016/3431 , pokud se některé jednání v trestním řízení konalo v nepřítomnosti obžalovaného a tento byl řádně předvolán, vyrozuměn o důsledcích nedostavení se a jeho obhajobu zajistil obhájce, kterého si zvolil, pokud:

a) se nedostavil z důvodu, za nějž odpovídá (vlastní rozhodnutí, že se konkrétního jednání nezúčastní);

b) se nedostavil z důvodu, za nějž neodpovídá (nemoc), pokud byl následně vyrozuměn o provedených úkonech a při znalosti situace se rozhodl a prohlásil, že:

- zákonnost těchto úkonů s odvoláním na svou nepřítomnost nezpochybňuje a nepožaduje jejich opakování za své [přítomnosti];

- se chce těchto úkonů účastnit, přičemž soud následně provedl dodatečný výslech osoby označené obžalovaným a obžalovanému umožnil se jej přiměřeně účastnit?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. 2016, L 65, s. 1).