Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 6.11.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat TX ja UW

(asia C-688/18)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

TX ja UW

Ennakkoratkaisukysymys

Onko syytetyn direktiivin (EU) 2016/3431 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa, kun niitä luetaan yhdessä kyseisen direktiivin 35 ja 44 perustelukappaleen kanssa, tarkoitettua oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä loukattu, kun yksi rikosoikeudellisen menettelyn istunto on pidetty syytetyn poissa ollessa, syytetty on kutsuttu istuntoon asianmukaisella tavalla, syytetylle on ilmoitettu poissaolon seurauksista ja syytettyä on istunnossa edustanut tämän valitsema asianajaja, mikäli:

а)    syytetty on jättänyt saapumatta hänestä johtuvasta syystä (eli syytetty on päättänyt olla osallistumatta kyseessä olevaan istuntoon);

b)    syytetty on jättänyt saapumatta hänestä riippumattomasta syystä (sairaustapaus) jos hän on saanut jälkeenpäin tiedon poissa ollessaan suoritetuista toimista ja tosiseikoista tietoisena päättänyt ja ilmoittanut, että:

–    hän ei vetoa poissaoloonsa asettaakseen kyseenalaiseksi näiden toimien lainmukaisuuden eikä vaadi niiden suorittamista uudelleen hänen poissa ollessaan [läsnä ollessaan];

–    hän haluaa osallistua näihin toimiin, minkä johdosta tuomioistuin on kuullut syytetyn nimeämää henkilöä uudelleen ja antanut syytetylle mahdollisuuden osallistua täysimääräisesti tähän kuulemiseen?

____________

1 Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343 (EUVL 2016, L 65, s. 1).