Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2018. uputio Specializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv TX i UW

(predmet C-688/18)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Specializiran nakazatelen sad

Stranke glavnog postupka

TX i UW

Prethodna pitanja

Je li pravo optuženika sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 2. u vezi s uvodnim izjavama 35. i 44. Direktive (EU) 2016/3431 povrijeđeno ako je jedna od rasprava u kaznenom postupku održana u odsutnosti optuženika, a on je uredno pozvan, obaviješten o posljedicama svojega nedolaska i branio ga je odvjetnik kojega je on odabrao, ako:

(а)    on nije došao zbog razloga koji nije izvan njegove kontrole (on je naime odlučio da ne sudjeluje na konkretnoj raspravi);

(b)    on nije došao zbog razloga koji je izvan njegove kontrole (naime bolesti), ako je nakon toga obaviješten o radnjama koje su poduzete u njegovoj odsutnosti i ako je, poznavajući činjenično stanje, odlučio i izjavio da:

–    on ne dovodi u pitanje zakonitost tih radnji pozivajući se na svoj nedolazak i ne zahtijeva njihovo ponavljanje uz svoje sudjelovanje;

–    on želi sudjelovati u tim radnjama, nakon čega je sud proveo dodatno saslušanje osobe koju je optuženik imenovao i time optuženiku omogućio da u tome sudjeluje na odgovarajući način?

____________

1     Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.)