Language of document :

2018 m. lapkričio 6 d. Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš TX ir UW

(Byla C-688/18)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

TX ir UW

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvos (ES) 2016/3431 8 straipsnio 1 ir 2 dalis, siejamas su šios direktyvos 35 ir 44 konstatuojamosiomis dalimis, buvo pažeista kaltinamojo teisė dalyvauti nagrinėjant bylą, kai vienas iš teismo posėdžių baudžiamajame procese įvyko kaltinamajam nedalyvaujant, šis buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdį ir neatvykimo pasekmes ir šis buvo ginamas pasirinkto advokato, jei:

а)    šis kaltinamasis neatvyko dėl nuo jo priklausančios priežasties (t. y. nusprendė nedalyvauti konkrečiame teismo posėdyje);

b)    šis kaltinamasis neatvyko dėl nuo jo nepriklausančios priežasties (t. y. ligos), vėliau buvo informuotas apie jam nedalyvaujant atliktus veiksmus ir, žinodamas faktinę padėtį, nusprendė ir pareiškė, jog:

–    nekvestionuoja šių veiksmų teisėtumo remdamasis savo neatvykimu ir nereikalauja jų atlikti dar kartą [dalyvaujant jam pačiam];

–    nori dalyvauti atliekant šiuos veiksmus, ir dėl to teismas dar kartą apklausė kaltinamojo nurodytą asmenį ir kaltinamajam suteikė galimybę tinkamai dalyvauti šioje apklausoje.

____________

1 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlameno ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų (OL L 65, 2016, p. 1).