Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. novembrī iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret TX un UW

(Lieta C-688/18)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Pamatlietas puses

TX un UW

Prejudiciālais jautājums

Vai apsūdzētā tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā, kas ir paredzētas Direktīvas (ES) 2016/343 1 8. panta 1. un 2. punktā, tos skatot kopā ar direktīvas 35. un 44. apsvērumu, ir pārkāptas, ja viena tiesas sēde kriminālprocesā ir notikusi bez apsūdzētā klātbūtnes un viņš ir ticis atbilstīgi uzaicināts uz tiesas sēdi, informēts par neierašanās sekām un viņa aizstāvību ir nodrošinājis viņa izvēlēts advokāts, ja:

а)    viņš uz tiesas sēdi nav ieradies tādu iemeslu dēļ, par kuriem viņš pats ir atbildīgs (proti, viņš nolēma nepiedalīties konkrētajā tiesas sēdē);

b)    viņš uz tiesas sēdi nav ieradies tādu iemeslu dēļ, kurus viņš nevar ietekmēt (proti, slimības dēļ), ja viņš pēc tam ir ticis informēts par darbībām, kas veiktas, viņam klātienē nepiedaloties, un, zinot lietas apstākļus, ir nolēmis un paziņojis, ka:

–    viņš neapšauba šo darbību likumību, atsaucoties uz savu neierašanos, un nepieprasa to atkārtošanu savā klātbūtnē;

–    viņš grib piedalīties šajās darbībās, kādēļ tiesa papildus nopratina apsūdzētā norādīto personu un dod apsūdzētajam iespēju atbilstīgi piedalīties nopratināšanā?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV 2016, L 65, 1. lpp.).