Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 6. novembra 2018 – kazenski postopek zoper TX in UW

(Zadeva C-688/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

TX in UW

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je pravica obtoženca biti navzoč na sojenju v skladu s členom 8(1) in (2) Direktive (EU) 2016/3431 v povezavi z uvodnima izjavama 35 in 44 te direktive kršena, če je bil eden od narokov v kazenskem postopku izveden brez navzočnosti obtoženca, ta pa je bil pravilno vabljen, poučen o posledicah izostanka in ga je zagovarjal odvetnik po njegovi izbiri, če:

(а)    ni prišel iz razloga, ki je pod njegovim nadzorom (odločil se je namreč, da se ne bo udeležil konkretnega naroka);

b)    ni prišel iz razloga, ki ni pod njegovim nadzorom (in sicer zaradi bolezni), če je bil nato obveščen o dejanjih, ki so bila opravljena brez njegove navzočnosti, in se je, seznanjen z dejanskim položajem, odločil in izjavil, da:

–    s sklicevanjem na svoj izostanek ne bo izpodbijal zakonitosti teh dejanj in zahteval, da se ponovijo v njegovi navzočnosti;

–    želi sodelovati pri teh dejanjih, zaradi česar je sodišče izvedlo dodatno zaslišanje osebe, ki jo je navedel obtoženec, in obtožencu omogočilo, da pri njem primerno sodeluje?

____________

1     Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, str. 1).