Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 29. oktoobril 2018 – DN versus Ministre de l’Action et des Comptes publics

(kohtuasi C-672/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: DN

Vastustaja: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Eelotsuse küsimused

Kas 19. oktoobri 2009. aasta1 direktiivi artikli 8 sätteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, et asendamise tulemusel saadud aktsiate või osade võõrandamisel teenitud kapitalikasumi ning kapitalikasumi, mille maksustamine on edasi lükatud, maksustamisel kohaldatakse erinevaid maksubaasi kindlaksmääramise reegleid ja maksumäärasid?

Kas neid sätteid tuleb tõlgendada iseäranis nii, et nendega on vastuolus see, et maksubaasi arvutamisel ei tehta mahaarvamisi, mille eesmärk on võtta arvesse seda, kui pika aja jooksul on aktsiad või osad maksukohustuslase omandis olnud, kapitalikasumist, mille maksustamine on edasi lükatud, võttes arvesse, et see maksubaasi kindlaksmääramise reegel kõnealuse kapitalikasumi teenimise ajal kohaldamisele ei kuulunud, ning neid mahaarvamisi tehakse asendamise tulemusel saadud aktsiate või osade võõrandamisel saadud kapitalikasumist, võttes arvesse asendamise toimumise aega ja mitte asendatud aktsiate omandamise aega?

____________

1     Nõukogu 19. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/133/EÜ eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT 2009, L 310, lk 34).