Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. listopada 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – DN protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics

(predmet C-672/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: DN

Tuženik: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članka 8. Direktive od 19. listopada 2009.1 tumačiti na način da im se protivi to da se kapitalni dobitak ostvaren prilikom prijenosa vrijednosnih papira primljenih zamjenom i kapitalni dobitak na koji je odgođeno plaćanje poreza oporezuju primjenom različitih pravila o određivanju porezne osnovice i po različitim poreznim stopama?

Treba li te iste odredbe tumačiti na način da se protive tomu da se odbici od osnovice koji imaju za svrhu uračunavanje razdoblja držanja vrijednosnih papira ne primjenjuju na kapitalni dobitak na koji je odgođeno plaćanje poreza, s obzirom na to da se to pravilo o određivanju porezne osnovice nije primjenjivalo na datum kad je taj kapitalni dobitak ostvaren, te se primjenjuju na kapitalni dobitak od prijenosa vrijednosnih papira primljenih zamjenom uzimanjem u obzir datuma zamjene a ne datuma stjecanja vrijednosnih papira koji su dani u zamjenu?

____________

1     Direktiva Vijeća 2009/133/EZ od 19. listopada 2009. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenose imovine i zamjene dionica društava iz različitih država članica te na prijenos sjedišta SE-a ili SCE-a iz jedne države članice u drugu (SL L 310, str. 34.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 317.)