Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DN kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics

(C-672/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: DN

Alperes: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2009. október 19-i irányelv1 8. cikkének rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy azok akadályát képezik annak, hogy a csere során megszerzett értékpapírok átruházásából származó tőkenyereség és a halasztott tőkenyereség az adóalapra vonatkozó eltérő szabályok alapján és eltérő adómérték szerint kerüljön megadóztatásra?

Ugyanezen rendelkezéseket közelebbről úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, hogy az értékpapírok tartása időtartamának a figyelembevételére szolgáló adóalap-csökkentést a halasztott tőkenyereségre nem kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy az adóalapra vonatkozó ezen szabályt e tőkenyereség keletkezésének időpontjában nem kellett alkalmazni, az átruházásból származó tőkenyereségre viszont az átruházás időpontjának, nem pedig a csereügylet tárgyát képező értékpapírok megszerzése időpontjának a figyelembevételével alkalmazni kell?

____________

1 A részesedéscserét a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 2009. október 19-i 2009/133/EK tanácsi irányelv (HL L 310., 34. o.)