Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 29 octombrie 2018 – DN/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Cauza C-672/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamant: DN

Pârât: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Întrebările preliminare

Dispozițiile articolului 8 din Directiva din 19 octombrie 20091 trebuie interpretate în sensul că se opun ca plusvaloarea realizată cu ocazia cesiunii titlurilor primite în schimb și plusvaloarea aflată în regim de amânare să fie impozitate în funcție de normele privind baza impozabilă și de rate diferite?

Aceleași dispoziții trebuie să fie interpretate în special în sensul că se opun ca reducerile bazei de calcul menite să țină seama de durata deținerii titlurilor să nu se aplice plusvalorii aflate în regim de amânare, ținând seama de faptul că această normă de impozitare nu se aplica la data la care această plusvaloare a fost realizată, și să se aplice plusvalorii din cesiunea titlurilor primite în schimb, ținând seama de data schimbului, și nu de data achiziției titlurilor acordate în schimb?

____________

1     Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din state membre diferite și transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre (JO 2009, L 310, p. 34).