Language of document :

A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2018. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Healthspan Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-703/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Healthspan Limited

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Amennyiben a vevő a) az eladóval a termékek megvásárlása céljából és b) harmadik fél szállítócéggel (a továbbiakban: szállítócég) a feladásra és szállításra szerződést köt, úgy kell-e tekinteni, hogy a termékeket arról a helyről értékesítik, ahol a feladás pillanatában vannak, vagy ahol az ügyfélhez történő fuvarozásuk megkezdődik, és így a (33. cikk1 helyett) mindig a 32. cikket kell alkalmazni?

Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, a termékeket „az eladó által vagy megbízásából” fuvarozzák-e, ha a vevő a szállítócéggel köt szerződést, és a következő feltételek egyike teljesül, és ha igen, melyek az ilyen feltételek, illetve melyik az:

A vevő számára a szállítócég igénybevételétől eltérő választási lehetőség a gyakorlatban nem áll rendelkezésre.

A vevő a szállítócéggel nem, hanem kizárólag az eladóval áll kapcsolatban.

Az eladó és a szállítócég a vevő közreműködése nélkül állapodnak meg a szállítócég által felszámítandó díjról.

Az eladó a szállítási díjat a termékek árából adott kedvezmény révén írja jóvá a vevő számára.

Az eladó a szállítási díjat beszedi a vevőtől és azt a harmadik fél szállító cég részére továbbítja.

A termékek tulajdonjoga vevőre történő átszállásának időpontját rögzítő szerződési feltételeknek kereskedelmi szempontból nincs értelme, azonban ez a gyakorlatban nem számít, mivel az eladó a termékeket a szállítás során érő minden kárt megtérít a vevő részére.

Ami a szállítási díjat illeti, amennyiben az eredeti szállítással összefüggésben probléma merül fel:

az eladó a vevővel kötött szerződése alapján köteles a vevő által már kifizetett díjat visszatéríteni;

az eladó a vevővel kötött szerződése alapján nem köteles ezeket a díjakat visszatéríteni, de a gyakorlatban azokat visszatéríti;

(a szállítócég helyett) mindkét esetben az eladó viseli az említett visszatérítések költségeit; és/vagy

az eladó a vevővel kötött szerződése alapján köteles mind a cseretermékek rendelkezésre bocsátásának költségét, mind pedig az ahhoz kapcsolódó szállítási költséget megfizetni; vagy

az eladó a vevővel kötött szerződése alapján a cseretermékek rendelkezésre bocsátásának költségét köteles, azonban e termékek szállításának költségét nem köteles megfizetni, de a gyakorlatban ez utóbbi költséget is megfizeti?

Amennyiben a második kérdésre nemleges választ kell adni, a szállítócég az eladó javára jár-e el, ha a fenti feltételek közül egynél több teljesül? Amennyiben erre a kérdésre igenlő választ kell adni, mely tényezőket kell figyelembe venni, és az egyes tényezőknek mekkora jelentőséget kell tulajdonítani?

Amennyiben a második vagy a harmadik kérdésre igenlő választ kell adni, a szállítócég az eladó javára jár-e el, ha az eladó a termékek fuvarozásában vagy feladásában közvetlenül vagy közvetve közreműködik, ahogyan az a 2017/2455 irányelv2 alapján 2021-től történni fog? Másképpen megfogalmazva, a 2017/2455 irányelv által bevezetett változások a 33. cikk jelenlegi változata jelentésének pusztán egyértelműbb kifejezését szolgálják-e?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.). 33. cikke.

2 A 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv (HL 2017. L 348., 7. o.).