Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dioikitiko Protodikeio Patron (Řecko) dne 5. listopadu 2018 – XT v. Elliniko Dimosio

(Věc C-689/18)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Dioikitiko Protodikeio Patron

Účastníci původního řízení

Žalobce: XT

Žalovaný: Elliniko Dimosio

Předběžné otázky

Představuje ustanovení čl. 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 4111/2013 ve znění platném během rozpočtového roku 2013 (rok 2012), podle něhož jsou vlastníci nebo držitelé osobních automobilů (s objemem motoru nejméně 1 929 kubických centimetrů), jejichž stáří přesahuje deset let od roku, kdy byly poprvé uvedeny do provozu v Řecku, a nikoli od roku jejich případného předchozího (prvního) uvedení do provozu v jiném členském státě Evropské unie, osvobozeni od daně z luxusního zboží, poplatek s účinkem rovnocenným clu mezi členskými státy Evropské unie podle článků 28 až 30 Smlouvy o fungování Evropské unie?

Je-li odpověď na tuto otázku záporná, představuje toto citované ustanovení vyšší vnitrostátní (nepřímé) zdanění výrobků dovezených z jiných členských států Evropské unie než je to, jemuž jsou podrobeny podobné domácí výrobky, ve smyslu článku 110 této Smlouvy?

____________