Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Dioikitiko Protodikeio Patron (Kreeka) 5. novembril 2018 – XT versus Elliniko Dimosio

(kohtuasi C-689/18)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Dioikitiko Protodikeio Patron

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: XT

Vastustaja: Elliniko Dimosio

Eelotsuse küsimused

1.    Kas seaduse nr 4111/2013 artikli 44 lõike 1 punkt b niisugusena, nagu kehtis 2013. maksustamisaastal (mil maksustati 2012. aasta tulu vm), mille kohaselt on luksuskaubamaksust vabastatud niisuguste erakasutuses autode (mootori töömahuga vähemalt 1929 kuupsentimeetrit) omanikud ja valdajad, mis on vanemad kui 10 aastat, arvestades aastast, mil nad Kreekas esmakordselt kasutusele võeti, mitte alates aastast, mil nad võeti eelnevalt (esmakordselt) kasutusele Euroopa Liidu teises liikmesriigis, kujutab endast Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise tollimaksuga samaväärse toimega maksu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 28 ja 30 tähenduses?

2.    Kas juhul, kui vastus eelmisele küsimusele on eitav, kujutab sama viidatud õigusnorm endast (kaudset) riigimaksu Euroopa Liidu teistest liikmesriikidest imporditavatelt toodetelt, mis on suurem samasuguste kodumaiste toodete suhtes kehtestatud maksust sama lepingu artikli 110 tähenduses?

____________