Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Dioikitiko Protodikeio Patron (Kreikka) on esittänyt 5.11.2018 – HT v. Kreikan valtio

(asia C-689/18)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Dioikitiko Protodikeio Patron

Pääasian asianosaiset

Kantaja: HT

Vastaaja: Kreikan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Merkitseekö lain 4111/2013, sellaisena kuin se oli voimassa verotusvuonna 2013 (verovuosi 2012), 44 §:n 1 b momentin säännösten – joiden mukaan ylellisyysverosta vapautetaan yksityiskäytössä olevien henkilöajoneuvojen (iskutilavuus vähintään 1 929 cm3), jotka ovat iältään yli 10 vuotta laskettuna vuodesta, jolloin ne otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Kreikassa, mutta ei vuodesta, jolloin ne mahdollisesti aiemmin otettiin (ensimmäisen kerran) käyttöön jossain muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, omistajat tai haltijat – soveltaminen SEUT 28, SEUT 29 ja SEUT 30 artiklassa tarkoitettua vaikutukseltaan tullia vastaavaa maksua Euroopan unionin jäsenvaltioiden välille?

Mikäli vastaus edellä esitettyyn kysymykseen on kieltävä, merkitseekö edellä mainittu sääntely SEUT 110 artiklassa tarkoitettua sellaista (välillistä) sisäistä maksua muista Euroopan unionin jäsenvaltioista tuotaville tuotteille, joka on korkeampi kuin samanlaisiin kotimaisiin tuotteisiin kohdistuvat maksut?

____________