Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2018. uputio Dioikitiko Protodikeio Patron (Grčka) – CT protiv Elliniko Dimosio

(predmet C-689/18)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Dioikitiko Protodikeio Patron (Grčka)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: CT

Tuženik: Elliniko Dimosio

Prethodna pitanja

1.    Predstavlja li odredba članka 44. stavka 1. točke (b) Zakona br. 4111/2013 u tekstu koji je bio na snazi u poreznom razdoblju 2013. (2012. godina), prema kojoj su oslobođeni od poreza na luksuzne proizvode vlasnici odnosno posjednici osobnih automobila (obujma motora od najmanje 1929 kubičnih centimetara) starijih od deset godina, računajući od godine kad su prvi put stavljeni u promet u Grčkoj, a ne od godine kad su eventualno prethodno (prvi put) stavljeni u promet u nekoj drugoj državi članici Europske unije, porez koji ima istovrsni učinak kao carina između država članica Europske unije u smislu odredbi članaka 28. do 30. Ugovora o funkcioniranju Europske unije?

2.    U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, predviđa li spomenuta odredba nacionalni (neizravni) porez na proizvode uvezene iz drugih država članica Europske unije koji je viši od poreza koji se primjenjuju na slične domaće proizvode u smislu članka 110. istog ugovora?

____________