Language of document :

2018 m. lapkričio 5 d. Dioikitiko Protodikeio Patron (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XT / Ellinikos Dimosio

(Byla C-689/18)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Dioikitiko Protodikeio Patron (Graikija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: XT

Atsakovas: Ellinikos Dimosio

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Įstatymo Nr. 4111/2013 44 straipsnio 1 dalies b punkto nuostata, galiojusi 2013 finansiniais metais (2012 metais), pagal kurią nuo prabangos prekių mokesčio yra atleidžiami asmenys, kurie yra savininkai ir valdytojai senesnių nei dešimties metų asmeninės paskirties autotransporto priemonių (kurių variklio darbinis tūris yra 1 929 kubiniai centimetrai arba didesnis) laikotarpį skaičiuojant nuo jų eksploatavimo pradžios Graikijoje datos, o ne nuo galimos jų eksploatavimo pradžios kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje datos, yra nustatomas mokestis, kurio poveikis yra lygiavertis muitui tarp Europos Sąjungos valstybių, kaip tai suprantama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 28–30 straipsnius?

2.    Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar ta pačia minėta teisės nuostata nustatomas vidinis (netiesioginis) mokestis, taikomas iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių importuojamiems gaminiams, yra didesnis už mokestį, kuris panašiems nacionaliniams gaminiams taikomas pagal tos pačios sutarties 110 straipsnį?

____________