Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. novembrī iesniedza Dioikitiko Protodikeio Patron (Grieķija) – XT/Elliniko Dimosio

(Lieta C-689/18)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Dioikitiko Protodikeio Patron (Grieķija)

Pamatlietas puses

Prasītājs: XT

Atbildētāja: Elliniko Dimosio

Prejudiciālie jautājumi

Vai Likuma Nr. 4111/2013 44. panta 1. punkta b) apakšpunktā ietvertais noteikums, kas bija spēkā 2013. finanšu gadā (2012. gadā) un saskaņā ar kuru vieglo automašīnu (ar dzinēja tilpumu vienādu vai lielāku par 1929 kubikcentimetriem), kas ir vecākas par desmit gadiem, skaitot no gada, kurā ir veikta to pirmā nodošana ekspluatācijā Grieķijā, un nevis no gada, kurā, iespējams, ir veikta to iepriekšējā (pirmreizējā) nodošana ekspluatācijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, īpašnieki vai turētāji ir atbrīvoti no luksusa preču nodokļa, ir maksājums ar muitas nodoklim līdzvērtīgu iedarbību Eiropas Savienības dalībvalstu starpā Līguma par Eiropas Savienības darbību 28.–30. panta izpratnē?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai minētā noteikuma gadījumā ir runa par iekšējo (netiešo) nodokli ražojumiem, kas ir importēti no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurš ir lielāks par to, ko uzliek līdzīgiem vietējiem ražojumiem LESD 110. panta izpratnē?

____________