Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Dioikitiko Protodikeio Patron (Griekenland) op 5 november 2018 – CT / Griekse Staat

(Zaak C-689/18)

Procestaal: Grieks

Verwijzende rechter

Dioikitiko Protodikeio Patron

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: CT

Verwerende partij: Griekse Staat

Prejudiciële vragen

Is de regeling van artikel 44, lid 1, onder b), van wet 4111/2013, zoals van kracht in 2013 (betreffende het fiscale jaar 2012), volgens welke eigenaren of bezitters van een personenauto (met een cilinderinhoud van 1.929 cc of meer) worden uitgezonderd van de heffing van de luxebelasting wanneer de auto meer dan 10 jaar oud is, beoordeeld naar de datum waarop deze in het verkeer werd gebracht in Griekenland en niet naar een eventuele eerdere datum waarop deze in het verkeer werd gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, aan te merken als heffing van fiscale aard tussen de lidstaten met gelijke werking als een douanerecht, in de zin van de artikelen 28 tot en met 30 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie?

Zo nee, vormt de in de vorige vraag omschreven regeling dan een (indirecte) binnenlandse belasting op uit de overige lidstaten van de Europese Unie ingevoerde producten die hoger is dan die welke op gelijksoortige nationale producten wordt geheven, in de zin van artikel 110 VWEU?

____________