Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Dioikitiko Protodikeio Patron (Grecia) la 5 noiembrie 2018 – XT/Elliniko Dimosio

(Cauza C-689/18)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Dioikitiko Protodikeio Patron (Grecia)

Părțile din procedura principală

Reclamant: XT

Pârâtă: Elliniko Dimosio

Întrebările preliminare

Dispozițiile articolului 44 alineatul 1 litera b) din Legea nr. 4111/2013, în versiunea în vigoare în cursul exercițiului financiar 2013 (anul 2012), potrivit căruia sunt scutiți de taxa pe bunuri de lux proprietarii sau posesorii de autovehicule de uz privat (cu capacitate cilindrică de cel puțin 1 929 centimetri cubi) mai vechi de 10 ani începând cu anul în care au fost introduse pentru prima dată în circulație în Grecia, iar nu cu anul unei eventuale precedente (prime) introduceri în circulație în alt stat membru al Uniunii Europene, constituie o taxă cu efect echivalent unei taxe vamale între statele membre ale Uniunii Europene în sensul dispozițiilor articolelor 28-30 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, aceleași dispoziții citate constituie un impozit intern (indirect) pe produse importate din alte state membre ale Uniunii Europene mai mare decât cele care se aplică produselor naționale similare în sensul articolului 110 din același tratat?

____________