Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Dioikitiko Protodikeio Patron (Grčija) 5. novembra 2018 – XT/Elliniko Dimosio

(Zadeva C-689/18)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Dioikitiko Protodikeio Patron

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: XT

Tožena stranka: Elliniko Dimosio

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se z določbo člena 44(1)(b) zakona št. 4111/2013 v različici, ki je veljala v proračunskem letu 2013 (za leto 2012), v skladu s katerim so dajatve na luksuzno blago oproščeni lastniki ali imetniki avtomobilov za zasebno rabo (z delovno prostornino motorja, ki je enaka ali večja od 1929 kubičnih centimetrov), starejših od desetih let, pri čemer se upošteva leto prve uporabe v Grčiji, ne pa leto njihove morebitne predhodne (prve) uporabe v drugi državi članici Evropske unije, vzpostavlja dajatev z enakim učinkom kot carina med državami članicami Evropske unije v smislu določb členov od 28 do 30 Pogodbe o delovanju Evropske unije?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali se z zgoraj navedeno določbo vzpostavlja notranji (posredni) davek na izdelke, uvožene iz drugih držav članic Evropske unije, ki je višji od davkov, ki se uporabljajo za enakovrstne domače izdelke v smislu člena 110 navedene pogodbe?

____________