Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale ordinario di Brescia (Itálie) dne 31. října 2018 – JH v. KG

(Věc C-681/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale ordinario di Brescia

Účastníci původního řízení

Žalobce: JH

Žalovaná: KG

Předběžná otázka

Musí být čl. 5 odst. 5 směrnice 2008/104/ES1 ze dne 19. listopadu 2008 vykládán v tom smyslu, že brání použití legislativního nařízení č. 276/2003 ve znění nařízení vlády s mocí zákona č. 34/2014, které: a) nestanoví omezení opakujících se přidělení téhož zaměstnance ke stejnému uživateli; b) nepodřizuje zákonnost využití přidělení zaměstnanců na dobu určitou uvedením technických důvodů nebo důvodů zohledňujících požadavky související s výrobou, organizací nebo nahrazováním zaměstnanců, pro které je třeba toto přidělení využít; c) nestanoví požadavek dočasné výrobní potřeby uživatele jako podmínku zákonnosti pro využití této formy pracovní smlouvy?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. 2008, L 327, s. 9).