Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale ordinario di Brescia (Itaalia) 31. oktoobril 2018 – JH versus KG

(kohtuasi C-681/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale ordinario di Brescia

Põhikohtuasja pooled

Hageja: JH

Kostja: KG

Eelotsuse küsimus

Kas 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/104/EÜ1 artikli 5 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et see ei luba kohaldada seadusandliku dekreedi 276/2003 dekreetseadusega 34/2014 muudetud redaktsiooni, mis: a) ei piira sama töötaja järjestikusi lähetusi samasse kasutajaettevõtjasse; b) ei sea tähtajalise renditöö õiguspärasuse tingimuseks, et oleks ära märgitud renditöö kasutamise tehnilised, tootmisalased, organisatoorsed või töötajate asendamisega seotud põhjused; c) ei sea sellise töölepingu vormi kasutamise õiguspärasuse tingimuseks seda, et kasutajaettevõtja tootmisvajadus oleks ajutine?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta (ELT 2008, L 327, lk 9).