Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale ordinario di Brescia (Italia) on esittänyt 31.10.2018 – JH v. KG

(asia C-681/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale ordinario di Brescia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: JH

Vastaaja: KG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 19.11.2008 annetun direktiivin 2008/104/EY1 5 artiklan 5 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä asetuksen (decreto legislativo) nro 276/2003, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (decreto legge) nro 34/2014, soveltamiselle, kun otetaan huomioon, ettei mainitussa säännöksessä a) rajoiteta saman työntekijän perättäisiä toimeksiantoja samassa käyttäjäyrityksessä; b) aseteta työvoiman määräajaksi tapahtuvan käyttöön asettamisen laillisuuden edellytykseksi teknisten, tuotannollisten, organisatoristen tai sijaisuuksiin liittyvien syiden osoittamista; ja c) aseteta tällaisen työsopimuksen laillisuuden edellytykseksi käyttäjäyrityksen tuotannollisten syiden tilapäisyyttä?

____________

1 Vuokratyöstä 19.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY (EUVL 2008, L 327, s. 9).