Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. listopada 2018. uputio Tribunale ordinario di Brescia (Italija) – JH protiv KG-a

(predmet C-681/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale ordinario di Brescia

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: JH

Tuženik: KG

Prethodna pitanja

Treba li članak 5. stavak 5. Direktive br. 2008/104/EZ1 tumačiti na način da mu se protivi primjena Zakonodavne uredbe 276/2003, kako je izmijenjena Uredbom sa zakonskom snagom 34/2014, koja: (a) ne predviđa ograničenja za uzastopna ustupanja istoga radnika istom poduzeću korisniku; (b) zakonitost korištenja ustupanjem za privremeno obavljanje poslova ne uvjetuje obvezom navođenja tehničkih, proizvodnih, organizacijskih razloga ili razloga vezanih uz potrebu zamjene privremeno nenazočnog radnika za korištenje samim ustupanjem; (c) ne predviđa zahtjev privremenosti vlastite potrebe proizvodnje poduzeća korisnika kao uvjet zakonitosti korištenja takvim oblikom ugovora o radu?

____________

1     Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje (SL 2008., L 327, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 280.)