Language of document :

A Tribunale ordinario di Brescia (Olaszország) által 2018. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JH kontra KG

(C-681/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale ordinario di Brescia

Az alapeljárás felei

Felperes: JH

Alperes: KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2008. november 19-i 2008/104/EK irányelv1 5. cikkének (5) bekezdését, hogy azzal ellentétes a 34/2014. sz. D. L.-lel módosított 276/2003. sz. D.Lgs. alkalmazása, amely a) nem ír elő korlátozásokat ugyanazon munkavállalónak az ugyanazon kölcsönvevő vállalkozásnál történő egymást követő kikölcsönzései tekintetében; b) a határozott időre történő munkaerő-kölcsönzés igénybevételének jogszerűségét nem teszi az igénybevétel technikai, termelési, szervezeti vagy helyettesítéssel összefüggő okainak megjelölésétől függővé; c) nem írja elő a kölcsönvevő vállalkozás termelésből eredő saját szükségletei ideiglenes jellegének követelményét az ilyen jellegű munkaszerződés igénybevétele jogszerűségének feltételeként?

____________

1     A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 327., 9. o.).