Language of document :

2018 m. spalio 31 d. Tribunale ordinario di Brescia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JH / KG

(Byla C-681/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Brescia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: JH

Atsakovė: KG

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/104/EB1 5 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama taikyti Decreto legislativo n. 276/2003 (Įstatyminis dekretas Nr. 276/2003), iš dalies pakeistą Decreto legge n. 34/2014 (Dekretas įstatymas Nr. 34/2014), kuriame: a) nenumatomi jokie vėlesnių to paties darbuotojo paskyrimų dirbti toje pačioje įmonėje apribojimai; b) įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones teisėtumas nepriklauso nuo to, ar yra techninių, gamybinių, organizacinių ar su darbuotojų pavadavimu susijusių priežasčių; c) nėra nustatytas reikalavimas, kad tokios formos darbo sutartys teisėtos tuo atveju, kai įmonės laikinojo darbo naudotojos gamybos poreikiai yra laikino pobūdžio?

____________

1 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008, p. 9).