Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale ordinario di Brescia (Italia) la 31 octombrie 2018 – JH/KG

(Cauza C-681/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale ordinario di Brescia

Părțile din procedura principală

Reclamant: JH

Pârâtă: KG

Întrebarea preliminară

Articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2008/104/CE1 din 19 noiembrie 2008 trebuie interpretat în sensul că se opune aplicării Decretului legislativ 276/2003, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege 34/2014, care: a) nu prevede limite pentru misiunile de muncă temporară succesive ale aceluiași lucrător în cadrul aceleiași întreprinderi utilizatoare; b) nu condiționează legalitatea recurgerii la punerea la dispoziție de personal pe durată determinată de indicarea motivelor cu caracter tehnic, de producție, organizatoric sau substitutiv ale recurgerii la punerea la dispoziție respectivă; c) nu prevede, drept condiție de legalitate a recurgerii la o astfel de formă a contractului de muncă, cerința ca necesitatea în materie de producție a întreprinderii utilizatoare să aibă caracter temporar?

____________

1     Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO 2008, L 327, p. 9).