Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. studenoga 2018. uputio Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) – X protiv Belgische Staat

(predmet C-706/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: X

Tuženik: Belgische Staat

Prethodno pitanje

Protivi li se Direktivi 2003/86/EZ1 – uzimajući u obzir članak 3. stavak 5. kao i njezin cilj, to jest utvrđivanje uvjeta za ostvarivanje prava na spajanje obitelji – nacionalni propis prema kojem se članak 5. stavak 4. iste direktive tumači na način da su nacionalna tijela, ako se odluka ne donese u propisanom roku, obvezna pojedincu po službenoj dužnosti izdati dozvolu boravka, a da se prethodno ne utvrđuje ispunjava li stvarno pojedinac pretpostavke za boravak u Belgiji u skladu s pravom Unije?

____________

1     Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL 2003, L 251, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70.).