Language of document :

A Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgium) által 2018. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X kontra Belgische Staat

(C-706/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Az alapeljárás felei

Felperes: X

Alperes: Belgische Staat

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2003/86/EK irányelvvel1 – a 3. cikk (5) bekezdésére és az irányelvnek a családegyesítési jog gyakorlása feltételeinek meghatározására irányuló céljára tekintettel – az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján az említett irányelv 5. cikkének (4) bekezdését úgy értelmezik, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek az érintett számára hivatalból megadni a tartózkodási engedélyt, ha nem születik határozat az előírt határidőn belül, és erre annak előzetes megállapítása nélkül kerül sor, hogy az érintett ténylegesen teljesíti-e a Belgiumban az uniós joggal összhangban való tartózkodás feltételeit?

____________

1 A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv (HL 2003. L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.).