Language of document :

2018 m. lapkričio 14 d. Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Belgische Staat

(Byla C-706/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: X

Atsakovė: Belgische Staat

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvą 2003/86/EB1  – atsižvelgiant į jos 3 straipsnio 5 dalį ir tikslą nustatyti naudojimosi teise į šeimos susijungimą sąlygas – draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kuria remiantis šios direktyvos 5 straipsnio 4 dalis aiškinama taip, kad, per nustatytą sprendimo priėmimo terminą sprendimo nepriėmus, nacionalinės institucijos leidimą gyventi šalyje atitinkamam asmeniui privalo išduoti ex officio, prieš tai nekonstatavusios, kad jis iš tikrųjų atitinka pagal Sąjungos teisę nustatytas leidimo gyventi Belgijoje sąlygas?

____________

1 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 224).