Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. studenoga 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – Cali Apartments SCI protiv Procureur général près la cour dʼappel de Paris, Ville de Paris

(predmet C-724/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cali Apartments SCI

Tuženici: Procureur général près la cour dʼappel de Paris, Ville de Paris

Prethodna pitanja

Primjenjuje li se Direktiva 2006/123/EZ od 12. prosinca 2006.,1 s obzirom na definiciju njezina predmeta i područja primjene u njezinim člancima 1. i 2., na ponavljani i kratkoročni najam uz naknadu, čak i u neprofesionalne svrhe, namještenog prostora za stambenu namjenu koji nije glavno boravište najmodavca, tranzitnom klijentu koji ondje nema prebivalište, osobito uzimajući u obzir pojmove pružatelja i usluga?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, predstavlja li nacionalni propis, kao što je onaj predviđen člankom L.631-7 Zakonika o gradnji i stanovanju, sustav ovlašćivanja gore navedene djelatnosti u smislu članaka 9. do 13. Direktive 2006/123 od 12. prosinca 2006. ili samo zahtjev koji podliježe odredbama članaka 14. i 15.?

Ako su članci 9. do 13. Direktive 2006/123/EZ od 12. prosinca 2006. primjenjivi:

Treba li članak 9. točku (b) te direktive tumačiti na način da je cilj suzbijanja nestašice stambenih objekata namijenjenih iznajmljivanju važan razlog od općeg interesa kojim se može opravdati nacionalna mjera kojom se na određenim zemljopisnim područjima podvrgava ovlaštenju ponavljani kratkoročni najam namještenog prostora tranzitnim klijentima koji ondje nemaju prebivalište?

Ako je odgovor potvrdan, je li takva mjera proporcionalna postavljenom cilju?

Protivi li se članku 10. stavku 2. točkama (d) i (e) Direktive nacionalna mjera kojom se podvrgava ovlaštenju „ponavljani” „kratkoročni najam” namještenog prostora namijenjenog stanovanju „tranzitnim klijentima koji ondje nemaju prebivalište”?

Protivi li se članku 10. stavku 2. točkama (d) do (g) Direktive sustav ovlašćivanja kojim se predviđa da uvjeti za izdavanje ovlaštenja utvrđuju odlukom općinskog vijeća s obzirom na ciljeve socijalne raznolikosti, osobito ovisno o obilježjima tržištâ stambenih prostora i potrebe da se ne pogoršava nestašica stambenih objekata?

____________

1     Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 47., str. 160.)