Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2018. uputio Hof van Beroep te Gent (Belgija) – Procureur-generaal, sudionik: X

(predmet C-717/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van Beroep te Gent

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva: Procureur-generaal

Sudionik: X

Prethodna pitanja

Dopušta li članak 2. stavak 2. Okvirne odluke o EUN-u1 , kako je u belgijsko pravo prenesen Zakonom o EUN-u, da se prilikom ispitivanja pitanja postoji li u njemu propisana najviša kazna od najmanje tri godine država članica izvršenja osloni na kazneni zakon koji u državi članici izdavanja važi u vrijeme izdavanja europskog uhidbenog naloga?

Dopušta li članak 2. stavak 2. Okvirne odluke o EUN-u, kako je u belgijsko pravo prenesen Zakonom o EUN-u, da se prilikom ispitivanja pitanja postoji li u njemu propisana najviša kazna od najmanje tri godine država članica izvršenja osloni na kazneni zakon koji u državi članici izdavanja važi u vrijeme izdavanja europskog uhidbenog naloga, kojim je kazna pooštrena u odnosu na kazneni zakon koji je u državi članici izdavanja važio u trenutku počinjenja djela?

____________

1     Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.)