Language of document :

2018 m. lapkričio 15 d. Hof van Beroep te Gent (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Procureur-generaal, kita šalis: X

(Byla C-717/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Beroep te Gent

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Procureur-generaal

Kita šalis: X

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio, kuris į Belgijos teisę buvo perkeltas Wet EAB1 , 2 straipsnio 2 dalį leidžiama, kad vykdančioji valstybė narė, tikrindama, ar įvykdyta šioje teisės normoje nustatyta bent trejų metų didžiausios bausmės sąlyga, remtųsi baudžiamojo kodekso nuostata, išduodančioje valstybėje narėje galiojusia išduodant Europos arešto orderį?

2.    Ar pagal Pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio, kuris į Belgijos teisę buvo perkeltas Wet EAB, 2 straipsnio 2 dalį leidžiama, kad vykdančioji valstybė narė, tikrindama, ar įvykdyta šioje teisės normoje nustatyta bent trejų metų didžiausios bausmės sąlyga, remtųsi išduodant Europos arešto orderį galiojusia baudžiamojo kodekso nuostata, pagal kurią bausmė, palyginti su išduodančioje valstybėje narėje padarant veikas galiojusia baudžiamojo kodekso nuostata, buvo sugriežtinta?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).