Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van Beroep te Gent (Belgia) la 15 noiembrie 2018 – Procureur-generaal/X

(Cauza C-717/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van Beroep te Gent

Părțile din procedura principală

Reclamant: Procureur-generaal

Pârât: X

Întrebările preliminare

Articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru privind MEA1 , astfel cum a fost transpus în dreptul belgian prin Legea privind MEA, permite ca, pentru aprecierea de către statul membru de executare a pragului minim de trei ani al pedepsei maxime impus în cadrul articolului, să se recurgă la legea penală aplicabilă în statul membru emitent la momentul emiterii mandatului european de arestare?

Articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru privind MEA, astfel cum a fost transpus în dreptul belgian prin Legea privind MEA, permite ca, pentru aprecierea de către statul membru de executare a pragului minim de trei ani al pedepsei maxime impus în cadrul articolului, să se recurgă la o lege penală aplicabilă în statul membru emitent la momentul emiterii mandatului european de arestare, care a înăsprit pedeapsa în comparație cu legea penală în vigoare în statul membru emitent la momentul comiterii faptelor?

____________

1 Decizia-cadru 2002/584//JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială 19/vol/ 6, p. 3).