Language of document :

2018 m. lapkričio 22 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HX / Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

(Byla C-727/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: HX

Kitos kasacinio proceso šalys: Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

Prejudiciniai klausimai

.    Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyva 2006/123/EB1 , atsižvelgiant į 1 ir 2 straipsniuose apibrėžtą šios direktyvos tikslą ir taikymo sritį, yra taikoma gyvenamųjų patalpų su baldais, kurios nėra nuomotojo pagrindinė gyvenamoji vieta, atlygintinei nuomai, taip pat su profesine veikla nesusijusiais tikslais, teikiamai pakartotinai ir trumpais laikotarpiais nenuolatiniams klientams, kuriems jos nėra nuolatinė gyvenamoji vieta, visų pirma atsižvelgiant į paslaugų teikėjų ir paslaugų sąvokas?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Statybos ir būsto kodekso L. 631–7 straipsnis, yra leidimo vykdyti veiklą išdavimo tvarka, kaip ji suprantama pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvos 2006/123 9–13 straipsnius, ar tik reikalavimas, kuriam taikomos 14 ir 15 straipsnių nuostatos?

    Tuo atveju, jei 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvos 2006/123/EB 9–13 straipsniai yra taikytini:

3.    Ar šios direktyvos 9 straipsnio b punktą reikia aiškinti taip, kad tikslas kovoti su nuomai skirtų būstų stygiumi yra privalomasis bendrojo intereso pagrindas, galintis pateisinti nacionalinę priemonę, pagal kurią tam tikrose geografinėse vietovėse reikia gauti leidimą, norint pakartotinai trumpais laikotarpiais nuomoti gyvenamąsias patalpas su baldais nenuolatiniams klientams, kuriems jos nėra nuolatinė gyvenamoji vieta?

4.    Jeigu taip, ar tokia priemonė proporcinga siekiamam tikslui?

5.    Ar pagal šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies d ir e punktus draudžiama nacionalinė priemonė, pagal kurią reikia gauti leidimą, norint „pakartotinai“ „trumpais laikotarpiais“ nuomoti gyvenamąsias patalpas su baldais „nenuolatiniams klientams, kuriems jos nėra nuolatinė gyvenamoji vieta“?

6.    Ar pagal šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies d–g punktus draudžiama leidimo išdavimo tvarka, pagal kurią leidimo išdavimo sąlygas nustato savivaldybės taryba, siekiant socialinės įvairovės tikslo, atsižvelgiant į gyvenamųjų patalpų rinkos charakteristikas ir būtinybę nepadidinti būstų stygiaus?

____________

1 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, p. 36).