Language of document :

Жалба, подадена на 27 ноември 2018 г. от Duferco Long Products SA срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 18 септември 2018 г. по дело T‒93/17, Duferco Long Products/Комисия

(Дело C‒738/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Duferco Long Products SA (представители: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда на Европейския съюз:

да отмени обжалваното съдебно решение (T‒93/17, EU:T:2018:558),

да отмени член 1, параграф е) и член 2 от Решението на Комисията от 20 януари 2016 година относно държавна помощ SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), приведена в действие от Белгия в полза на Duferco,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски в настоящото производство, както и да заплати съдебните разноски в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В жалбата си жалбоподателят твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е отказал да разгледа двете грешки в изчисленията, допуснати от Комисията в рамките на преценката на равностойния (pari passu) характер на шестата мярка на Решението на Комисията от 20 януари 2016 година относно държавна помощ SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), както и при прилагане на критерия за частния инвеститор в условията на пазарна икономика.

Жалбоподателят по-конкретно твърди, че:

Общият съд не е извършил адекватен съдебен контрол на начина, по който Комисията е приложила критерия за частния инвеститор в условията на пазарна икономика,

Общият съд по-скоро е трябвало да разгледа с предимство основанието, изведено от допуснатите от Комисията грешки в рамките на преценката на равностойния (pari passu) характер на посочената шеста мярка, отколкото да предпочете да извърши анализ на представените от Белгия документи.

____________