Language of document :

Žalba koju je 27. studenoga 2018. podnio Duferco Long Products SA protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 18. rujna 2018. u predmetu T-93/17, Duferco Long Products protiv Komisije

(predmet C-738/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Duferco Long Products SA (zastupnici: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda Europske unije zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu (T-93/17, EU:T:2018:558);

poništi članak 1. stavak (f) i članak 2. odluke Komisije od 20. siječnja 2016. o državnim potporama SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) koje je Belgija provela u korist grupe Duferco;

naloži drugoj stranci u postupku snošenje troškova ovog postupka i troškova postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u svojoj žalbi ističe da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava odbivši ispitati dvije pogreške u izračunu koje je Komisija počinila prilikom ocjene pari passu naravi šeste mjere iz odluke Komisije od 20. siječnja 2016. o državnim potporama SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) i prilikom primjene kriterija privatnog ulagača u tržišnom gospodarstvu.

Žalitelj posebno tvrdi da:

Opći sud nije proveo odgovarajući sudski nadzor načina na koji je Komisija primijenila kriterij privatnog ulagača u tržišnom gospodarstvu;

je Opći sud trebao najprije ispitati tužbeni razlog koji se odnosi na pogreške koje je Komisija počinila prilikom procjene pari passu naravi te šeste mjere umjesto da prednost dâ analizi dokumenata koje je dostavila Belgija.

____________