Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-93/17. sz., Duferco Long Products kontra Bizottság ügyben 2018. szeptember 18-án hozott ítélete ellen a Duferco Long Products SA által 2018. november 27-én benyújtott fellebbezés

(C-738/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Duferco Long Products SA (képviselők: J.–F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy az Európai Unió Bírósága:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet (T-93/17, EU:T:2018:558);

semmisítse meg a Belgium által a Duferco javára folyósított SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) számú állami támogatásról szóló, 2016. január 20-i bizottsági határozat 1. cikkének f) pontját és 2. cikkét;

az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére, valamint a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a fellebbezésében úgy érvel, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel megtagadta azon két számítási hiba vizsgálatát, amelyeket a Bizottság követett el az SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) számú állami támogatásról szóló, 2016. január 20-i bizottsági határozatban foglalt hatodik intézkedés pari passu jellegének vizsgálata keretében, valamint a piacgazdasági magánbefektető kritériumának alkalmazása során.

A fellebbező különösen a következőket terjeszti elő:

a Törvényszék nem végzett megfelelő bírósági felülvizsgálatot azon mód tekintetében, ahogy a Bizottság a piacgazdasági magánbefektető kritériumát alkalmazta;

a Törvényszéknek elsődlegesen a Bizottság által az e hatodik intézkedés pari passu jellegének vizsgálata keretében elkövetett hibákra alapított jogalapot kellett volna megvizsgálnia, és nem a Belgium által előterjesztett dokumentumok vizsgálatát kellett volna előnyben részesítenie.

____________